Alle Nieuws

Vernieuwen, Verdichten en Vergroenen in Omloop Utrecht

16 december 2020

LEVS Omloop ai1 min
Deelgebied 1 met de naam 'Alt'

De stadsvernieuwing langs de buitenrand van de Utrechtse wijk Ondiep kan de volgende fase in. LEVS ontwerpt langs de noordelijke bocht van de stemvork-vormige hoofdweg die het gebied omgeeft project Omloop. Met bijna 300 woningen wordt hiermee flink verdicht. In de schaarse omliggende ruimte werken we met FLUX landscape architecture aan intensieve gemeenschappelijke groene zones om natuurinclusief, klimaatbestendig en gezonder te bouwen. Het ontwerp heeft een duidelijke inbedding in het omliggende stedenbouwkundige en sociale weefsel. Onder meer door een uitgebreid participatietraject met buurtbewoners. Net als twee eerder gerealiseerde plannen van ons in de naastgelegen Fruitbuurt streeft Omloop een bijzonder hoge kwaliteit van materialisatie na en ontstaat er een herkenbaar, samenhangend gebied.

Opdrachtgever: Mitros