Homepage

LEVS De Bocht21

Shaping Cities Creating Communities Making Homes

LEVS ROOT ai6 min

Shaping Cities Creating Communities Making Homes

LEVS Omloop ai1 min

Shaping Cities Creating Communities Making Homes

LEVS Cubes2

Shaping Cities Creating Communities Making Homes

LEVS Broerenstraat13a

Shaping Cities Creating Communities Making Homes

Hoe mensen samen willen wonen en leven in de stad verandert continu. De voortdurende transities vragen veel van de toekomstige stad. Alleen als steden zich blijven heruitvinden, blijven ze een welkome plek voor mensen. Feeling at home, dat is ons doel.

Inzicht hebben in de complexiteit en ontwikkeling van de stad is een vereiste. Stedelijke functies en levensstijlen veranderen in hoog tempo. LEVS vertaalt die veranderingen naar relevante gebiedsconcepten en gebouwen waar naast wonen meerdere functies samenvloeien. Met nieuwbouw of vindingrijk hergebruik. We gebruiken onze kennis van wonen, zorg, onderwijs en retail om de gebouwen en hun omgeving slim in te delen en op elkaar af te stemmen. Gericht op ontmoeting en flexibel naar de toekomst.

LEVS 2 Peer8

De toekomst van wonen

Wereldwijd zien we een steeds grotere uitdaging voor steden. We onderzoeken deze vraag op verschillende schalen in binnen- en buitenland. Zo creëren we nieuwe stedelijke clusters waar diverse groepen met liefde samen kunnen wonen, werken en verblijven. Van een ensemble waar starters-, ouderen- en gezinswoningen samenkomen tot een grootschalig woon- en werkgebied. Van een zorgcomplex tot een woonpark met stadsvilla’s. Waar leefbaarheid het motto is.

LEVS Bensdorp home

Complexiteit als uitdaging

We laten ons uitdagen door de complexiteit van opgaven en gaan op zoek naar de essentie. Met een ontspannen en serieuze grondhouding onderzoeken we wat een ontwerp nodig heeft én wat we willen toevoegen. Maatschappelijke verankering, innovatie en duurzaam gebruik van talent en bestaande middelen vormen daarbij ons kompas. Zo komen we tot verrassende oplossingen die resulteren in ‘meer dan vooraf bedacht.’ Van circulaire oplossingen tot natuurinclusieve gebouwen. Van de koppeling innovatie met traditie tot het betrekken van eindgebruikers bij de uitvoering.

We zijn lenig en naar buiten gericht in het zoeken naar de verbinding. Met een positief vizier zijn we in staat om schijnbare tegenstellingen te verenigen. Onze opvattingen zijn sterk en realistisch. Dit leidt tot oplossingsgerichte samenwerkingen met onze opdrachtgevers en alle bouwpartners.

MG 6650shop

Zoeken naar verbinding

Een goed ontwerp spreekt een eigen taal. LEVS gaat op zoek naar die eigen taal. We doen dit met liefde, innovatie én vakmanschap. Want wij geloven dat vakmanschap duurzaam is en bijdraagt aan de leefbaarheid van een plek. Ons vakmanschap kent vele facetten. Van bijzonder materiaalgebruik en perfect metselwerk, tot aan de exacte uitwerking van een gebouw in BIM. Van slimme plattegronden en flexibel ruimtegebruik tot gezamenlijke tuinen en groene gevels.

LEVS 4179 Willem de Kam min

Het vakmanschap van ontwerpen