Alle Nieuws

LEVS maakt winnend ontwerp Binck Blocks

21 februari 2019

Levsnb binckblocks 19 1b

Op de Binckhorst Trekvlietzone kavel 1A in Den Haag zal volgend jaar een natuurinclusieve woontoren worden gerealiseerd. VORM won de ontwikkeltender en LEVS maakte het ontwerp voor deze innovatieve 115 meter hoge toren samen met Flux landscape architecture die voor de visie op natuurinclusiviteit tekende. Binck Blocks wordt met een stoer silhouet in de Haagse skyline de entree van de nieuwe stadswijk Binckhorst, een landmark als oriëntatie vanuit de hele stad. Het gebouw heeft een innovatief, creatief en rauw randje en hoge circulaire ambities. Een toren die een duidelijk signaal geeft dat je straks goed en duurzaam kunt wonen in het nu nog vrij monotone bedrijvengebied. Het ontwerp is een gestapeld stukje stad met uiteenlopende woontypologieën die in zes verticale ‘buurten’ zijn geclusterd. Elke buurt heeft een specifieke collectieve plek, zoals een dakpark, een speelstraat of stadsbalkon, en krijgt zo een eigen identiteit. De buurten zijn ook van buitenaf herkenbaar. Het modulaire gevelsysteem met een rationeel grid van aluminiumprofielen heeft passend bij de achterliggende woontypologie verschillende invullingen. De schijnbaar speels gestapelde metalen volumes in de kleur menie-rood typeren de toren en verwijzen naar de stalen bedrijfsgebouwen langs de Haagse Trekvliet.

Op 28 maart zal LEVS het ontwerp op het jaarevent Den Haag Vastgoed 2019 presenteren.

Opdrachtgever: VORM

1|2019