Alle Nieuws

LEVS geselecteerd met Rock: creatieve hotspot voor buurt & bewoners

26 juni 2020

Levs stationsplein etten leur 2

Voor de tweede keer is LEVS samen met de ontwikkelende aannemer Hazenberg geselecteerd voor een Design & Build opdracht in Etten-Leur. Rock staat direct aan het stationsplein waar het met zeven verdiepingen hoog een accent vormt.

Anders dan in de uitvraag geschetst is het lange volume opengeknipt om collectieve dakterrassen en een groene tuin te maken met een semiopenbaar karakter waar ondernemende bewoners hun werkruimtes hebben. De 75 sociale huurwoningen, werkruimten en buurtwoonkamer zijn voor en met jongeren ontworpen. Ontmoeten in plaats van op jezelf, delen in plaats van bezitten; verbinden is het centrale thema van het ontwerp. Net als in een buurt liggen de woningen aan een plein, een intieme straat, rondom een levendige stadse tuin of boven het café op de hoek met uitzicht over de stad. De klimaat-adaptieve binnentuin is met de buurtwoonkamer het hart van het gebouw.

Opdrachtgever: Hazenberg
Uitschrijver: Woningcorporatie Alwel
Landschapsontwerp: Studio Blad

Juni 2020