Team

Marianne Loof

Marianne Loof studeerde in 1989 cum laude af aan de TU Delft. In hetzelfde jaar richtte zij in Amsterdam met Jurriaan van Stigt het bureau Loof & van Stigt Architecten op, wat in 2005 met Adriaan Mout doorgroeide als LEVS architecten.

Marianne realiseerde de afgelopen dertig jaar uiteenlopende ontwerpen op het gebied van woningbouw, onderwijs en zorg, maar ook complexe gemengde opgaven met culturele en commerciële programma’s. De nieuwe stedelijke opgaves van verdichten, vergroenen en verduurzamen zijn inmiddels een grote expertise geworden, in binnen- en buitenland.

Het lezen van de geschiedenis en het doorgronden van de sociale ontwikkelingen van een plek vormen de basis van haar gedegen ontwerpvisies. Zeker bij transformatie- en herbestemmingsplannen, zoals de Binck Blocks in Den Haag, waar de cultuurgeschiedenis van de oude fabriekslocatie voelbaar is in het nieuwe natuur-inclusieve woon- en werkgebied. De grote projecten waar LEVS in Rusland aan werkt vormen wat dat betreft een nog complexere uitdaging. Projecten als Forum City hebben een schaal en ambitie die het mogelijk maken om op alle fronten te innoveren. Hier werkt Marianne aan plannen die midden in de samenleving staan. Idealistisch over de toekomst, realistisch genoeg om het gedaan te krijgen.

Duurzame ruimtelijke kwaliteit ziet Marianne als een collectieve verantwoordelijkheid. Zij is actief betrokken in het publieke debat. Tussen 2011 en 2017 realiseerde zij als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam een modernisering van het beleid voor integrale ruimtelijke kwaliteit. Ook was ze actief betrokken bij de BNA, als lid van het hoofdbestuur. Tussen 2018 en 2022 was Marianne voorzitter van het bestuur van ARCAM, Architectuurcentrum voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in Amsterdam. Van 2020 tot 2022 was ze voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie in Den Haag. In 2022 trad Marianne aan als Spoorbouwmeester, om NS en ProRail te adviseren over integrale ruimtelijke kwaliteit binnen de spoorsector.