Wij ontwerpen voor mensen, voor leefbare steden en voor een duurzame toekomst. Onze ontwerpen zijn de creatieve schakel die de grote uitdagingen van onze tijd beantwoorden in de stad van morgen. Dat doen we aan de hand van drie pijlers: Verbinding, Toekomst en Innovatie.

Verbinding

In onze gebouwen kom je thuis. Mensen wonen er, werken en leren er. We ontwerpen om mensen te verbinden, met elkaar en met hun leefomgeving. Dat doen we niet alleen. Binnen de keten zijn wij de creatieve schakel en regisseur. We doorzien het proces van begin tot eind en denken met iedereen mee: van opdrachtgever tot metselaar. Samen laten we de stad tot bloei komen.

Toekomst

We zijn van nature toekomstgericht. Wat we vandaag ontwerpen en plannen bepaalt hoe we straks in de stad leven. Klimaatverandering bedreigt die toekomst. Daarom werken we al jaren aan gebouwen die weinig uitstoten gedurende hun levensduur. Aan groene leefomgevingen die koel blijven. En aan gebouwen die lang mee gaan. Tegelijkertijd ontwerpen we voor verdichting, betaalbaarheid en inclusiviteit. Daarom kijken we bij een ontwerp altijd naar het grote plaatje en zoeken we naar integrale oplossingen.

Innovatie

Steden en woonwensen veranderen continue. Dat vraagt om nieuwe ideeën en duurzame alternatieven. Daarom zetten we in op slimme bouwmethodieken en datagebruik in het ontwerpproces. Geen technische uitdaging is dan te groot. Vanuit onze modellen kunnen we in elke fase snel keuzes maken. Om efficiënt en hoogwaardig te bouwen. Altijd gericht op het welzijn van mens en milieu.

Levendige plekken hebben historische gelaagdheid

Samenhang en lokale identiteit dragen in hoge mate bij aan de belevenis van een plek. Is de architectuur herkenbaar, sluit ze aan op de omgeving, en vertelt ze een verhaal over de buurt of stad? Wij zorgen in onze ontwerpen voor die samenhang en identiteit. Zoals in Turfstraat in Arnhem, waar we de karakteristieken van de naoorlogse woningbouw terugbrengen in een helder gevelgrid. De drie wijnsilo’s op het dak van Harbour Club herinneren aan de vorige bestemming van de locatie. In Omloop, Utrecht, behouden we dat echte Berlage-gevoel terwijl we intensief verdichten en vergroenen.

Ontmoetingen maken de buurt

Een fijne woning begint en eindigt niet bij de voordeur. Op straat, bij de voordeur en in een binnentuin wil je je thuis kunnen voelen. Je wil je buren tegenkomen op prettige plekken. Daarom zorgen we bijvoorbeeld voor ruime entrees met veel licht en voor woningen aan de straat, zoals in De Bocht. In Kroon houden we rekening met de informele wandelroute door de buurt. En zeker in een toren als de Binck Blocks zijn mooie ontmoetingsplekken een must: op de 27ste verdieping introduceren we een buitenspeelplaats.

Van een goed proces wordt iedereen beter

Een mooie gebouwde omgeving kan alleen ontstaan als daar een gezonde samenwerking aan ten grondslag ligt. Wij investeren daarom in onze samenwerkingen: van jarenlange partnerschappen tot nieuwe vrienden. We kunnen snel schakelen tussen vertrouwde methoden waar het nodig is en vernieuwende aanpakken waar het kan. Dat geldt ook binnen het team: onze diversiteit maakt ons sterk en we leren van oud en nieuw. We leggen de lat voor onszelf hoog, en dus ook voor anderen. Maar altijd met oog voor de hele keten.

Carbon-based Design

Elke opgave is anders. Toch is er altijd kans om uitstoot reduceren. Al jaren ontwikkelen we intelligente oplossingen voor energie- en waterverbruik: het St. Ignatiusgymnasium en het Duurzaam Depot Friesland waren hun tijd vooruit. Tegenwoordig zijn WKO’s, WTW’s, passiefhuisisolatie, steigerloos bouwen, zonlichtbenutting, passieve koeling door slim ontwerp, en ga zo maar door, niet weg te denken uit onze projecten. Allemaal kleine stappen die samen groot resultaat hebben. En soms komen we met onconventionele oplossingen: de gevel van Echte-Stein bestaat uit restpartijen baksteen. Wanneer nieuwe kansen zich aandienen, pakken we die natuurlijk, biobased voorop.

Maak alleen wat nodig is en gebruik wat je nog hebt

Wij ontwerpen voor de lange duur en geloven in: niet maken wat niet nodig is. Dat vraagt om mooie architectuur, efficiënt en flexibel gebouwd, goed ingebed in een leefomgeving, een integrale blik op elke opgave. Tegelijkertijd biedt slopen en afdanken kansen. In Harbour Club transformeerden we oude wijnsilo’s tot stadswoningen. In de Loods dragen de originele stalen spanten nu het nieuwe dak. En in Bensdorp restaureerden we de historische gebouwen en schoorsteen van de oude chocoladefabriek.

Maak leefomgevingen groen en gezond

Een sleutel-ingreep in veel stedelijke opgaven is het vrijmaken van bovengrondse parkeerplaatsen voor groen. Daarom zorgden we bijvoorbeeld in Klaasje en De Bocht voor ondergronds en inpandig parkeren met een serieuze substraatlaag er boven. Dan kunnen bomen groeien waar eerst auto’s stonden. Bewoners kunnen er nu tuinieren of verkoeling zoeken. Er is plek voor een insectenhotel. Regenwater kan goed wegstromen. Van de traditionele binnengebieden met tegeltuintjes in Omloop maken we nu gedeelde tuinen met rijke beplanting. Zeker in Rusland is het omwisselen van auto’s voor bomen een groot goed. Maar overal is het een van de belangrijkste bijdragen aan het leefbaar houden steden met steeds extremere weersomstandigheden.

Workshop Carbon-based Design
Afbeelding1
Harbour Club Amsterdam

Onze ontwerpen zijn eigenlijk informatiemodellen

We zijn een full-service BIM bureau met inmiddels meer dan tien jaar ervaring. Al in de schetsfase bouwen we onze modellen op in ArchiCAD. We kunnen onze ontwerpvoorstellen direct ruimtelijk presenteren. Gedurende alle fases halen wij of onze ketenpartners er precies die gegevens uit die nodig zijn: de ontwikkelaar beoordeelt gemakkelijk de oppervlaktes, prefab-detaillering haal je er zo uit en na afloop is het model input voor MPG-berekening of materialenpaspoort. We zoeken al jaren de grens op. Datagestuurd ontwerpen is die nieuwe voorhoede. Met een druk op de knop beoordelen we een ontwerp op windkracht op straatniveau, op ruimtelijke efficiëntie en op CO2 uitstoot.

Bouwmethodes moet je stapelen

Wij zien de noodzaak van prefab en modulair bouwen. Mits goed toegepast. Zeker in onze hoogbouwprojecten met complexe stapelingen van programma, plattegronden en gevelarchitectuur komt het helemaal tot zijn recht. In De Bocht en Stepstone passen we sandwichelementen toe. Compleet met raamkozijn en ventilatie. In Binck Blocks zijn de elementen volledig demontabel. Steigerloos bouwen bespaart niet alleen ruimte, maar ook transportbeweging en dus uitstoot. Ook modulebouw is een uitkomst: Snel, efficiënt en mogelijk duurzamer, zeker als ze van hout zijn. Per project zoeken we naar de beste toepassing. Haalbaar maken we het wel.

We omarmen de materiaalrevolutie

Materialen gaan langer mee dan gebouwen. Daarom gebruiken we materialen die eindeloos waardevol blijven, zoals ook de eeuwenoude baksteen. Liefst ontwerpen we zo dat individuele materialen makkelijk uit een gebouw te oogsten zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aluminium in de de prefab-elementen van Binck Blocks. Maar ook de keramische gevelstenen van Podiumlocatie zijn zo te hergebruiken. We zoeken naar de materialen van de toekomst, zoals geperste leemsteen, biobased alternatieven als hout en resysta. Bovendien investeren we in het ontwikkelen van de systematiek voor de hele keten. Bijvoorbeeld via de MIA beurs die producenten helpt aan registratie in de nationale milieudatabase. Alleen als iedereen toegang krijgt tot de beste materialen komen we samen verder.