Team

Adriaan Mout

Adriaan Mout werd in 2005 partner bij LEVS architecten, om mede vorm te geven aan het groeiende profiel en de nieuwe visies van het bureau. Na zijn studie aan de TU Delft, leerde hij het vak op een klein bureau. Daarna werkte hij vijftien jaar bij de Architecten Cie. In die tijd heeft hij als projectarchitect diverse internationaal spraakmakende projecten gerealiseerd. In al deze projecten speelde de relatie tussen gebouwtypologie, architectuur, stedenbouw en landschap een bepalende rol. Bij LEVS is deze ontwikkeling doorgezet en verbreed naar complexe stedelijke opgaven en de integratie met het landschap.

Voor Adriaan is architectuur alfa, bèta én gamma. Een beroep waarin alles samenkomt. In steden willen mensen rust en ruimte maar ook dynamiek en spanning. De uitdaging voor Adriaan zit erin bij elke opdracht een visie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat er een plek kan ontstaan waarin iedereen zich thuis voelt. Dat komt duidelijk terug in onder meer de stedelijke ensembles van het Hogekwartier in Amersfoort en in de nieuwe woon-werk buurt van Gershwin Brothers in Amsterdam. Gebiedsontwikkeling en verdichting in- en nabij de binnensteden krijgt hierbij een steeds grotere rol, zoals bij De Binnenbocht in Amsterdam en Binck Blocks in Den Haag.

Daarnaast is hij actief betrokken bij de BNA, in het verleden in de werkgroepen Europese Aanbestedingen en BIM, en sinds 2013 als lid van de ledenraad. Adriaan publiceerde meermaals in het tijdschrift FORUM, en schrijft sinds 2018 een maandelijkse column voor de Cobouw.