LEVS Gershwin Brothers 13

Gershwin Brothers

Metropolitane broers

Gershwin Brothers, Amsterdam

Het zakendistrict van de Amsterdamse Zuidas wordt getransformeerd tot een hoogstedelijk woon-werkgebied. Voor de eerste woonstrook ontwierp LEVS twee appartementgebouwen, George en Ira. Het duo vormt een architectonisch ensemble waar de detaillering en hoogwaardige materialisering vanaf straalt zonder alle aandacht op te eisen. De metropolitane broers hebben zich op vanzelfsprekende wijze genesteld tussen de high-rise van de stad.
LEVS Gershwin Brothers 10
George en Ira op de hoek van de Gershwinstrook
LEVS Gershwin Brothers 7
Semi-openbaar hof

Zuidas als woongebied

De Amsterdamse Zuidas staat bekend als een nationaal en internationaal zakendistrict. Een top werklocatie dankzij de ligging nabij Schiphol en Amsterdam-centrum. In de Visie Zuidas 2030 geeft de gemeente Amsterdam aan dat ze het zakelijke gebied wil ontwikkelen tot een gemengde stad waar het ook aantrekkelijk wonen is. Een eerste aanzet is gegeven met de ontwikkeling van de Gershwinstrook. Voor dit woonprogramma werd ingezet op het scheppen van een gezonde, schone én compacte, metropolitane leefomgeving. Als sluitstuk van de woonstrook, kreeg LEVS de opdracht binnen dit strenge kader twee hoogstedelijke gebouwen met 160 woningen, 200 parkeerplaatsen en commerciële voorzieningen in de plint te ontwerpen.

LEVS lexicon De nieuwe verstedelijking 5
Concept Gershwin Brothers

Stand alone or together?

Het leidende thema voor de Zuidas is de diversiteit in architectonische vormgeving op basis van een dambordpatroon, waarin lage en hoge gebouwen elkaar afwisselen. In plaats van de twee opgaves helemaal los van elkaar te benaderen, hebben we de gebouwen met elkaar laten communiceren. De bezonning, het uitzicht en de stedenbouwkundige oriëntatie hebben de specifieke sculpturale vorm van beide volumes bepaald.

LEVS Gershwin Brothers gevelconcept min
Gevelconcept

Hierdoor zijn twee alzijdige gebouwen ontstaan die met elkaar, de twee landschappelijk ingerichte hoven aan de gracht en de achterliggende woongebouwen verbonden zijn. Door de gebouwen ook architectonisch op elkaar af te stemmen is de familiaire band van het stevige hoekgebouw George en de meer monumentale broer Ira aan de Gershwinlaan duidelijk.

LEVS Gershwin Brothers 15
Selectie projectfoto's
LEVS Gershwin Brothers 12
LEVS Gershwin Brothers 11
LEVS Gershwin Brothers 23
LEVS Gershwin Brothers 30
LEVS Gershwin Brothers 6

Kruispunt architectuurstijlen

Beide gebouwen staan op een kruispunt van architectuurstijlen. Ten zuiden van het hoekgebouw George ligt Buitenveldert, een na-oorlogse woonwijk met zijn stempels van portiek-etageblokken. George haakt aan op deze stijl en heeft brede banden van ambachtelijk vervaardigd beton en grootformaat bakstenen in een lichte kleurstelling. Het resulteert in een stoer en krachtig uiterlijk dat past in deze hoogstedelijke setting.

LEVS Gershwin Brothers 29
Geveldetail George
LEVS Gershwin Brothers 21
Geveldetail Ira

Boven een dubbelhoge plint vormen lagen met brede horizontale banden van architectonisch beton een stevig volume. Vier ‘pijlers’ van balkons met glazen borstwering verweven het middengedeelte met de verticale geleding van de twee bovenste verdiepingen. Het gebouw eindigt lichter met vijfenhalf meter hoge puien.

Woongebouw Ira speelt in op de monumentale baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School in Berlage's 101 jaar oude Plan-Zuid. In het sterk getrapte gebouw zijn twee warmere kleuren in smallere betonbanden gebruikt. In combinatie met de doorlopende penanten is de horizontale en verticale geleding vervlochten.

In nauwe samenwerking met de ambitieuze opdrachtgever kent de materialisering een perfectie die beide gebouwen nu, maar ook in de verre toekomst, een metropolitane allure geeft.

LEVS Gershwin Brothers 28
Kunstwerk 'De Doos' van Jeroen Henneman

Kunst

Het hogere volume George heeft een bijzondere beëindiging op het dak in de vorm van een conceptueel kunstwerk. Kunstenaar Jeroen Henneman ontwierp een nagenoeg tweedimensionale weergave van een driedimensionaal volume, een doos. Doordat de contouren in de lucht getekend zijn, ziet de passant de achterkant van de ruimtelijk ogende doos, los van het feit vanuit welke richting hij aan komt rijden. De alzijdigheid van het kunstwerk past extra goed bij het gebouw waar het bij hoort.

Typologie

De Gershwin Brothers bestaan vooral uit middeldure huurwoningen. De meeste appartementen in hoekgebouw George zijn tussen de vijftig tot zestig vierkante meter groot. De dubbelhoge transparante restaurantruimte op de hoek van de begane grond, is uitnodigend en kan als publiek ankerpunt voor de nieuwe wijk fungeren.

LEVS Gershwin Brothers pltg drsn grijs
Overzichtstekeningen
LEVS Gershwin Brothers woningen grijs
Woningplattegronden

Ira ligt in de luwte van zijn grotere broer en heeft een ingewikkelde stapeling van driekamer huurappartementen van 75 vierkante meter en penthouses met royale, op het zuiden gerichte, terrassen. De galerij ligt aan het landschappelijk ingerichte privé-hof met zicht op het water. Aan de Gershwinlaan ligt de toegang tot een ondergrondse parkeergarage van twee lagen met privéplaatsen voor bewoners en omliggende kantoren. Groen op de lagere dakvlakken van George en zonnepanelen op de hogere gedeeltes van beide gebouwen leveren een essentiële bijdrage aan de duurzaamheid van het project.

LEVS Gershwin Brothers 18
Selectie sfeerfoto's
LEVS Gershwin Brothers 16
LEVS Gershwin Brothers 27
LEVS Gershwin Brothers 19
LEVS Gershwin Brothers 8
LEVS Gershwin Brothers 22
LEVS Gershwin Brothers 17
LEVS Gershwin Brothers 24
LEVS Gershwin Brothers 25
LEVS Gershwin Brothers 26
LEVS Gershwin Brothers 9

Metropolitaan duo

George en Ira zijn op alle vlakken in samenhang ontworpen. Ze vormen een kloek ensemble dat zich naadloos nestelt in de hoogstedelijke omgeving van de Zuidas. De mate van detaillering en hoogwaardige materialisering straalt van de gebouwen af zonder alle aandacht op te eisen. Een bescheiden maar stijlvol duo dat gebouwd is om te genieten van zijn dynamische omgeving. Dat genesteld tussen de high-rise van de city mooi oud kan worden. Er zit muziek in de toekomst van deze metropolitane broers.

Info

Opdrachtgever
Gershwin Brothers Wonen V.O.F., Gershwin Brothers Winkels en Parkeren V.O.F.
Programma
21.800 m² BVO met 159 woningen à 55/70/85 m²; 900 m² commerciële ruimte (kavel 15); 200 ondergrondse parkeerplaatsen
Ontwerp
Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof
Projectteam
Surya Steijlen, Sietse Bolhuis, Martijn Tjassens Keiser, Sunny Jessurun, Daan Goedhart
Locatie
Amsterdam
Jaar
2013 – 2018
Aannemer
Hurks
Landschapsontwerp
VLUGP
Fotografie
Marcel van der Burg, Tom Elst, LEVS architecten
Kunst
Jeroen Henneman