LEVS De Binnenbocht1 Your Captain Luchtfotografie crop1

Gebiedsontwikkeling Cruquius

Stad maken op ons schiereiland

Gebiedsontwikkeling Cruquius, Amsterdam

Op het Cruquiuseiland staan vier projecten van LEVS. Het begon in 2015 met ons initiatief tot transformatie van een karakteristieke loods op het bedrijvige Cruquiuseiland wat leidde tot een grotere gebiedsontwikkeling. Eerst hebben we in de bocht aan de Cruquiusweg in samenhang drie woongebouwen ontworpen. Als een scharnierend drietal leggen ze verbinding met het water, de historie en elkaar. Dan kregen we de kans de entree van het eiland een nieuw gezicht te geven. Een oude wijnterminal uit 1901, drie stalen wijnsilo’s en nieuwbouw vormden het uitgangspunt voor wat een stoer ensemble voor wonen, werken en uitgaan en een icoon van het Cruquiuseiland zou worden.

Van pionier tot gebieds-
ontwikkelaar

De ooit florerende haven met oliefabrieken en specerijenhandel op het Amsterdamse Cruquiuseiland was in 2006 nagenoeg verdwenen. De haven had plaats gemaakt voor zware industrie met een betoncentrale, staal- en afvalbedrijven. Omgeven door water en wind, op een doodlopend stuk en met uitzicht op deze industrie, betrokken wij in 2008 ons nieuwe kantoor aan de Cruquiusweg.

Tijdens de crisisjaren die volgden kochten vastgoedbeleggers, met Amvest als grote trekker, het verder leeglopende eiland op om dit te kunnen ontwikkelen tot woon/werkgebied. De lege gebouwen werden langzaamaan bevolkt door initiatiefrijke startups, de nieuwe broedplaatsen en kwartiermakers van Cruquius. Als ‘bewoners’ van het eiland raakten we geïnspireerd door de ruige cultuurhistorie en toekomstige ontwikkelingen. We besloten initiatief te nemen met een transformatievoorstel voor de kenmerkende loods van afvalbedrijf Remepa en gingen met de nieuwe eigenaar Amvest om tafel. Het idee ontstond om tegelijk de complexe kavels naast de loods mee te ontwikkelen. Dit leidde tot de intensieve gezamenlijke gebiedsontwikkeling en architectonische invulling van de gehele binnenbocht aan de Cruquiusweg.

1974
Cruquiuseiland 1974
Cruquius Remepa
Loods uit 1959, later uitgebreid

Samenhang creëren in een complex plot

De driehoekige vorm van het te ontwikkelen gebied was ongebruikelijk en de positie van de loods bepalend voor de plot van de andere projecten. Het uitgangspunt was drie verschillende woongebouwen in onderlinge samenhang te ontwerpen. Na vele volumestudies en een constante helicopterview zijn we tot een zorgvuldige en lenige invulling van het plan gekomen. Daardoor zijn we erin geslaagd het ontwerp voor de drie gebouwen een stedenbouwkundige en ruimtelijke samenhang, architectonische connectie met de aangrenzende gebieden en diversiteit in typologie te geven.

1528 200715 situatie namen min
De binnenbocht van de Cruquiusweg

Een scharnierend drietal

In het kleinere, peervormige gebouw 2Peer delen jonge bewoners een woning. Zij wonen aan het groene en levendige hart van het Cruquiuseiland. Het gebouw heeft dezelfde beeldtaal als de gebouwen aan de overzijde van de weg, industrieel met donkere tinten. De karakteristieke beeldbepalende Loods is gereconstrueerd en bevat acht loftwoningen met een parkeerruimte in het gebouw.

Compacte community

De Loods sluit via een voetgangerszone aan op de stadswoningen van het witte maritieme terrasgebouw De Bocht. Over de inpandige parkeergarage van het gebouw heen, loopt het appartementencomplex als een zonnige bergrots op tot vijftien lagen met bijna net zoveel woningtypes. Van sociale huurwoning tot penthouse. De verschillen van de drie gebouwen tonen het gemengde karakter van het gebied; het samenspel vormt een vanzelfsprekend geheel. In de Cruquius Binnenbocht opent dit markante drietal zich als een soepel scharnier richting haar bewoners en het omringende water van de haven.

Oude wijn in nieuwe vaten

Even verderop, aan de entree van het eiland, ging de gebiedsontwikkeling met Amvest op Cruquius verder. Hier ontwierpen we Harbour Club: Een oude wijnterminal uit 1901, die sinds 2012 het adres is van restaurant The Harbour Club, is met zijn karakteristieke houten constructie onderdeel geworden van een krachtig complex met een kloeke, industriële uitstraling. Drie oude wijnsilo’s op het dak vormen een nieuw icoon voor het Cruquiuseiland.

Op deze centrale plek aan de nieuwe jachthaven is een programma van 10.000 m² ontstaan, een bruisende mix met restaurant, eventlocatie, 81 starterswoningen, 5 woon-werkwoningen en drie luxe stadswoningen in de voormalige wijnsilo’s. Gestapelde ‘dozen’ uit betonnen kaders met een invulling van glas en bronskleurig aluminium refereren aan de oude industriële haven met zijn pakhuizen.

Info

Opdrachtgever
Amvest
Programma
36.000 m² met 166 huurwoningen (waarvan 81 voor starters en 19 sociaal), 49 koopwoningen, 14 stadswoningen (waarvan 3 in voormalige wijnsilo's), 8 loftwoningen, 5 woon-werkwoningen, 24 appartementen voor woningdelers, 3.200 m² restaurant en eventlocatie, 700 m² commerciële ruimte, 3 inpandige parkeergarages
Ontwerp
Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof
Locatie
Amsterdam
Jaar
2015 – 2021
Aannemer
Koopmans (De Bocht, De Loods, 2Peer), Bouwbedrijf De Nijs & Zonen (The Harbour Club)
Ontwerp openbare ruimte
Buro Lubbers
Landschapsontwerp
Buro Lubbers
Fotografie
Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie
Artist impressions
Zes x Zes