LEVS Zippers impressie1 min

Circulaire community Zippers

Spectaculair circulair

Circulaire community Zippers, Luxemburg, Luxemburg

Voor de stedelijke zakenwijk Kirchberg in Luxemburg Stad is een hoogstaand circulair woningbouwproject ontworpen. In internationale teams is kennis over wonen, bouwen en circulariteit samengebracht tot een excellent niveau. Daarbij is een grote rol weggelegd voor het ontwikkelde houten constructiesysteem dat demontabel, aanpasbaar en herbruikbaar is.
LEVS Zippers foto2 min
Locatie
LEVS Zippers strategy map min
Strategiekaart voor Zippers
LEVS Zippers zuidgevel min
Situatie met gevelaanzicht

De stedelijke zakenwijk op het Kirchberg Plateau in Luxemburg Stad wordt de komende jaren verdicht met woningen. De opgave is onderdeel van een stedenbouwkundig plan van Urbis. Het ontwerp voor Zippers omvat ambitieuze circulaire woningbouw met kenmerken als demontabele bouw, herbruikbare materialen en duurzame energieopwekking. Met de flexibele woongebouwen voor gemengd stedelijk gebruik transformeert de zakenwijk tot een divers en levendig gebied.

LEVS Zippers foto1 min
Workshop van het internationale ontwerpteam

Vergaring en combinatie van internationale kennis

De opdrachtgever Fonds Kirchberg initieerde een twee jaar durend traject voor het project. Als aanjager voor beleid op circulariteit gaf het fonds prioriteit aan multidisciplinair en internationaal onderzoek. In een mix van internationale teams is alle verschillende kennis over duurzaamheid, ontwerpen, wonen, regelgeving en bouwtechnieken onderzocht en gecombineerd om daarmee tot een hoger niveau van circulaire woningbouw te komen. Bijvoorbeeld door de flexibele constructiebouw uit Frankrijk te vergelijken en te combineren met de efficiënte bouwwijze van Nederland en zo de beste keus voor de lange termijn te kunnen maken.

LEVS’ specifieke kennis over grootschalige woningbouwprojecten met een enorme variatie aan woningplattegronden is gekoppeld aan modulaire bouwtechnieken. En onze aanpak om levendige woonbuurten met ankerpunten te ontwerpen, is afgezet tegen de Luxemburgse woongebruiken om tot de beste ontwerpkeuze te komen. Het ontwerp en de voorstellen zijn continu op een breed scala van indicatoren getoetst door Metabolic.

LEVS Zippers METABOLIC material use min
Materiaalgebruik van gebouw G in de 'constructie' fase
LEVS Zippers METABOLIC material flow min
Energie- en watergebruik van gebouw G tijdens de 'in gebruik' fase

Indicatoren

De ambitie voor de woonwijk lag hoog voor zowel duurzaamheid als woonbeleving en toekomstbestendigheid. We hebben met Metabolic, een serie indicatoren benoemd waar het ontwerp aan moest voldoen om een uitgebalanceerd circulair wooncomplex te kunnen bouwen. Gebouwen die het ontstaan van een community en fietsgebruik stimuleren. Gebouwen die de gezondheid, well-being bevorderen en verbinding met de natuur hebben. Daarnaast moeten de gebouwen recyclebaar, herbruikbaar en ook qua functie flexibel zijn. En last but not least, zullen de gebouwen betaalbaar, zoveel mogelijk energieleverend en waterneutraal worden. Bij alle oplossingen zijn de kosten en effecten op de lange termijn bepaald, in plaats van alleen directe kosten en resultaten in ogenschouw te nemen.

LEVS Zippers indicator community min
Overzicht indicatoren
LEVS Zippers indicator new building min
LEVS Zippers indicator energy min
LEVS Zippers indicator change min
LEVS Zippers indicator biodiversity min
LEVS Zippers indicator wellbeing min
LEVS Zippers schemas min
Scala van middelen voor het circulaire ontwerp

Circulariteit vertaald naar vorm

De grootste stap voor duurzaamheid is stoppen met het gebruik van nieuwe, natuurlijke hulpbronnen. Zelfs recyclen legt een nog behoorlijke belasting op het milieu. Denk aan de arbeid, transport, energie voor het ontmantelen en opnieuw produceren die het kost om te recyclen. Door deze mindset bestaan de negen woongebouwen grotendeels uit demontabele bouwelementen die geschikt zijn voor hergebruik of renovatie. De woongebouwen bevatten eveneens de technologie om duurzame energie op te wekken. Daarnaast heeft de wijk een ondergronds geïntegreerd afvalrecyclingsysteem, bijenhotels en verschillende stadslandbouwvoorzieningen.

LEVS Zippers principe constructie
Constructieprincipe
LEVS Zippers principe gevel
Gevelprincipe
LEVS Zippers flexibiliteit functie min
Flexibiliteit in functie en indeling

Een innovatief en modulair constructiesysteem van minimale betonnen kolommen met dubbele houten balken, houten holle vloeren en houten schachtkolommen is speciaal voor het project ontworpen. Hierdoor ontstaat een grote flexibiliteit in verdiepingshoogte en indeelbaarheid, hoge geluidswering en de mogelijkheid leidingen te integreren. De structuur van uitgekiende constructie-elementen levert een grote variatie in woningtypes op maar kan in de toekomst zelfs makkelijk aangepast of gedemonteerd worden. De gevel is uiteraard ook demontabel en gemaakt van geprofileerde keramische elementen.

De geometrische en lichte architectuur van de circulaire community sluit goed aan op het moderne en chique Kirchberg maar heeft tegelijkertijd een open en welkome uitstraling. Op verschillende niveaus hebben de gebouwen een verbinding met groene buitenruimtes. Deze plekken nodigen uit tot ontspannen en ontmoeten in een complex dat circulariteit ademt.

LEVS Zippers dwarsgevel min
Gevels gebouw G

Aan alle knoppen draaien

De ruime tijd voor het onderzoek en ontwerp heeft gezorgd voor uitgebalanceerde oplossingen, zodat alle indicatoren voor deze ambitieuze woningopgave op elkaar zijn afgestemd. Het resultaat is een project dat de gangbare normen van circulariteit overstijgt. Het project is energieleverend, waterneutraal, uitermate bio-divers en nagenoeg alle materialen zijn herbruikbaar. Met de modulaire houtconstructie is een architectonisch harmonieus geheel van diverse woningtypes en gemeenschappelijke groene buitenruimtes gevormd, die sociale interactie aanmoedigen. Een excellent circulair én levendig wooncomplex kan worden gebouwd.

In het internationale, multidisciplinaire onderzoeks- en ontwerpteam heeft LEVS samengewerkt met Metabolic, STEINMETZDEMEYER architectes & urbanistes, AREAL Landscape Architecture, AIA Life Designers en Bureau Greisch.

Info

Opdrachtgever
Fonds Kirchberg
Programma
58.400 m² BVO op 3 ha met 230 woningen, 6.000 m² shared spaces/cultuur/werken/commercieel, 160 ondergrondse parkeerplaatsen
Ontwerp
Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof
Projectteam
Lenka Rezbarikova, Mijke Rood, Thomas Wellink, Sarah Bell, Sietse Bolhuis, Olga Pedryc
Locatie
Luxemburg, Luxemburg
Jaar
2017 –
Partners
STEINMETZDEMEYER architectes & urbanistes, AREAL Landscape Architecture, AIA Life Designers, Bureau Greisch
Masterplan
Urbis