Vernieuwing Waterlandbuurt

Sociale woningbouw als majestueuze ‘familie’

Vernieuwing Waterlandbuurt, Amsterdam

Stedenbouwkundige wand

De drie gebouwen De Dammer, De Schaker en de Noordkop staan als een majestueuze ‘familie’ langs de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord. De gebouwen vormen hier een sterke stedenbouwkundige wand. Met 290 sociale huurwoningen -van compacte driekamerwoningen voor het startende gezin, vijfkamerwoningen, tot begane grond maisonnettes voor grotere gezinnen- zijn zij een belangrijk onderdeel van de stedelijke vernieuwing van de Waterlandpleinbuurt. Het ensemble is voor twee verschillende opdrachtgevers ontworpen en door twee verschillende aannemers gerealiseerd. En ondanks het onderscheid in samenwerkingsvormen, regelgeving, veranderende bouwkosten en bouwmethodiek zijn de drie gebouwen van dezelfde hoge kwaliteit.

Eén architecturtaal

Alle drie ontwerpen spreken dezelfde architectuurtaal met krachtige lijnen, twee kleuren metselwerk en een diepe gelaagdheid in de gevel. De geleding gaat geleidelijk over van verticaal bij het eerste plan naar horizontaal bij het derde. De drie gebouwen bestaan telkens uit drie volumes met verschillende hoogtes. Per project vormen deze volumes wederom een eenheid, maar hebben elk een eigen karakter. Een lichte plint van wit metselwerk bindt alle volumes aan elkaar.

Geen achterkant

De gebouwen hebben twee voorkanten en zijn aan alle zijden zorgvuldige vormgegeven. Alle balkons, galerijen en vluchttrappen zijn in het gebouwvolume opgenomen. Dit zorgt aan de ene kant voor beschutte buitenruimtes en privacy, aan de andere kant beschermt het voor geluid- en windoverlast.

Rijk gedetailleerd

In de detaillering zijn op diverse plekken verbijzonderingen gemaakt in de vorm van verspringend en getrapt metselwerk, staand metselwerk, dieper weggelegde vlakken en smalle aluminiumranden. Voor de woningen op de begane grond vormt de drie meter brede, semi-groene voorzone een buffer naar de drukke IJdoornlaan.

Levsnb breehorngereed10
Breehoorn, Amsterdam

Sociaal wonen compact én ruim

Hoge vides in de entreehallen heten bewoners en bezoekers welkom. Voor De Dammer werd een bijzondere plattegrond ontwikkeld: de 2,5 kamer woning als ruime tweekamer- of compacte driekamerwoning voor het startende gezin. De Noordkop heeft op de begane grond maisonnettes voor grotere gezinnen.

Energiezuinig

Naast een rijke architectonische uitstraling was er ook veel aandacht voor duurzaamheid. Met vijf keer zo veel zonnepanelen dan nodig, bereikte De Dammer al in 2017 een EPC van 0,15 en presteert daarmee meer dan dubbel zo goed als de benodigde 0,4. Het gebouw wordt door energy service company LENS gebruikt om verantwoord energie op te wekken en daardoor de energiekosten voor de huurders laag te houden. De Schaker is ontworpen volgens de BENG-regels en met een EPC van 0,04 nog energiezuiniger dan De Dammer.

Info

Opdrachtgever
De Dammer: Design & Build Dijkstra Draisma (Rochdale), De Schaker: Rochdale, De Noordkop: Stadgenoot
Ontwerp
Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof
Projectteam
De Dammer: Martijn Boer, Tom Padding, Christiaan Schuit, Sunny Jessurun; De Schaker: Raphael Naef, Tom Padding, Sietse Bolhuis; De Noordkop: Dennis Meijerink, Bart Beentjes, Tom Padding
Programma
De Dammer: 90 sociale huurwoningen, 2,5-kamer appartementen à 54 m²; De Schaker: 93 sociale huurwoningen, twee- en driekamerappartementen à 48 – 66 m², collectieve fietsenstalling; De Noordkop: 98 sociale huurwoningen waarvan 11 maisonnettes à 108 m², 51 driekamerappartementen à 70 m², 36 tweekamerappartementen à 55 m², collectieve fietsenstalling
Locatie
Amsterdam
Jaar
2015 – 2020
Aannemer
De Dammer en De Schaker: Bouwgroep Dijkstra Drijsma, De Noordkop: Van Wijnen