LEVS Binck Blocks ai1 min

Binck Blocks

Verticale buurten voor mens en natuur

Binck Blocks, Den Haag

Voor de transformatie van het Haagse bedrijventerrein Binckhorst naar een duurzaam woon/werkgebied is een natuurinclusieve woontoren met verticale buurten ontworpen. De toren van gestapelde blokken en een bijzondere kroon heeft een industriële én natuurlijke uitstraling. De dynamische verspringing van de blokken accentueert de diversiteit aan communities voor mens en dier. In de toren is plek voor iedere levensfase zoals een gezinsbuurt met een speelpark en een buurt waar een duintuin rust en uitzicht over Den Haag biedt. De Binck Blocks-toren is als een statige levensboom waarin mens en dier kunnen hoppen van stam tot kroon.

Binckhorst als woonbuurt

Wie via de A12 Den Haag binnenrijdt, ziet aan zijn linkerhand het rauwe industriële bedrijventerrein De Binckhorst liggen. Het terrein ligt strategisch ten opzichte van de omliggende regio en het stadscentrum. Uitstekende voorwaarden voor een woon-werkgebied. De gemeente Den Haag besloot het monotone gebied te transformeren tot een stadsentree voor wonen en werken. Een proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. De opgave voor een duurzame groene woontoren is één van de eerste nieuwbouwplannen voor de toekomstige karakteristieke woonbuurt Binckhorst. In groot samenwerkingsverband van adviseurs, constructeurs, specialisten, belegger en makelaars maakten VORM vastgoed, Flux landscape architects en LEVS het winnende plan.

LEVS lexicon De nieuwe verstedelijking 7
Stapeling van woonbuurten

Anonimiteit verbannen

Den Haag kent veel karakteristieke wijken, zoals de volkse Schilderswijk met zijn kleinschalige huisjes of het Bezuidenhout met de statige woningen aan de Trekvliet. Bewoners identificeren zich met de wijk. Daarbinnen bestaan buurten en straten die synoniem staan aan een community waar mensen elkaar kennen en helpen, samen praten en spelen. Daarentegen wordt een toren vaak als een anoniem volume gezien. Ongeschikt voor gezinnen, met sociale eentonigheid en gebrek aan typologische variatie. Door het concept van buurtjes te transponeren naar een toren ontstaat een vertrouwd woonconcept in een verticale jas. We hebben het volume in herkenbare ruimtelijke eenheden van circa 30 woningen opgedeeld en daar specifieke collectieve plekken aan gekoppeld. Deze hechte en kleinschalige woongemeenschappen, de zogenaamde Binck Blocks, dragen bij aan een inclusieve stad.

LEVS lexicon De nieuwe verstedelijking 8
Concept toren

De Binck Blocks toren is ontworpen voor mensen die durven te pionieren in een nog rauwe omgeving maar die ook van de stad houden. Van jonge tot oudere ‘urban creatives’ of professionals, van atypische gezinnen tot niet traditioneel ingestelde 50-plussers. Het scala aan buurt-typologiën zoals een parkbuurt met een gemeenschappelijke grote tuin, een speelbuurt voor gezinnen waar de kinderen op het gezamenlijke plein kunnen spelen of een werkbuurt met collectieve werkplekken die uitzicht op de stad hebben, is parallel aan het ontwerp van de natuurinclusieve hubs uitgekristalliseerd.

Natuurinclusieve toren

Natuur is in meer opzichten belangrijk. Planten vangen fijnstof op, groene gevels gaan hittestress tegen en de aanblik van flora en fauna creëert een goede verblijfskwaliteit. Groene collectieve plekken in de open lucht geven bewoners de kans om naar buiten te gaan. Dit verbetert de gezondheid en vergroot sociale cohesie. Ruimte voor flora op gevels en balkons zal vogels, insecten en vleermuizen aantrekken. Het benaderen van natuur en stad in een natuurlijke symbiose creëert kansen voor nieuwe ecologische kringlopen. Door het gebouw te benaderen als een ecosysteem, krijgt biodiversiteit een architectonische vertaling en andersom. Met deze dynamische en zachte aanpak smelten groen en gebouw samen in een hybride vorm die werkelijk natuurinclusief is.

Bekijk hier het interview van Platform STAD over natuurinclusieve hoogbouw met Marianne Loof van LEVS en Nanda Sluijsmans van Sluijsmans Stedenbouw en Landschap.

Binck Blocks 09 Flux
Het landschap als machine (Beeld: Flux landscape architecture)
Binck Blocks 10 Flux
Flora en fauna in de collectieve ruimtes, gevels en balkons (Beeld: Flux landscape architecture)

Haagse toren met een Binckhorst-feel

Architectonisch zoekt de toren aansluiting bij de historie van de Binckhorst en de Haagse hoogbouw. Een industrieel grid van metalen profielen, glas en de kleur menierood bepalen het gevelbeeld. De kleur is geïnspireerd op het palet van de beeldbepalende gebouwen in de Binckhorst zoals de Fokker Terminal. De stalen dozen zijn karakteristiek voor de industriële wijk. Ogenschijnlijk lijken de blokken willekeurig gestapeld, maar afgestemd op wind en zon, ontstaan ruimtes voor groen en collectief gebruik. De differentiatie van buurten wordt naast de dynamische verspringing subtiel geaccentueerd door een wisselend grid van glas, bronzen zonnepanelen en aluminium panelen. Glas tot op de vloer geeft de appartementen een metropolitaanse woonkwaliteit. De onderste laag onderscheidt zich van de torenbuurten in de geleding en transparantie. De top zoekt aansluiting bij de herkenbare Haagse hoogbouw met expressieve kronen over meerdere verdiepingen. De Binck Blocks voegt zich in deze Haagse familie van torens met een industrieel diagonaal vakwerk als bekroning en functioneert hierdoor als een metropolitane, herkenbare stadsentree.

 
LEVS Binck Blocks axo speelbuurt1
Speelbuurt

De community ‘blocks’

De woonomgevingen, de ‘blocks’, zijn zorgvuldig afgestemd op de behoeftes van hun diverse bewoners en met elkaar verweven. Een mix van gevarieerde privéruimtes, buurtcollectieve plekken, een dakpark voor de gehele woontoren en een publieke plint geeft elke bewoner de mogelijkheid te switchen naar behoefte. Het concept van de collectieve ruimtes van de Binck Blocks bouwt voort op de specifieke buurtkenmerken en het omliggende landschap, vanaf de kust landinwaarts. De architectonische vormgeving van de verschillende communities en hun groene spots geeft de buurten een eigen identiteit en de toren in zijn geheel een dynamische sprankeling.

De meest opvallende buurt in de Binck Blocks is de Speelbuurt. Een gezinsbuurt met een echt speelhof, waarbij een gangbaar straatprofiel in de toren is geplaatst en de woningen eromheen gevouwen. De buurt kent ‘normale’ gezinswoningen met een slaapverdieping en een woonverdieping die, als je de tuindeuren openslaat, uitkomt op de besloten speelstraat. Door een technische laag toe te passen is er plaats voor enorme bakken, die ervoor zorgen dat de bomen in de speelstraat in de volle grond staan.

De stadse Binckbuurt met groene stadsbalkons die veel bijen en vogels trekken maakt contact met de avenue. De collectieve ruimte staat in verbinding met de buurtwinkels op de begane grond. De functies in de plint zorgen voor levendigheid op straatniveau en de interactie met het woonprogramma.

De Parkbuurt verbindt het groen met urban farming en buitenspelen op het dak van de parkeergarage. Voor insecten worden overwinterings- en voortplantingsplekken gemaakt door bijvoorbeeld kaal zand en dood hout aan te bieden, naast een insectenhotel. De Werkbuurt heeft een stadsbalkon met uitzicht op het centrum. Voor een verscheidenheid aan vogels wordt nestgelegenheid geïntegreerd in de gevels. De rust en historie van de Trekvliet bepalen het uitzicht van de Duinbuurt. De duintuin is een groene oase binnen de Binck Blocks. Op deze besloten plek ruik, voel, hoor en zie je groen en water. Zomer- en winterverblijfplaatsen voor verschillende soorten vleermuizen worden hoog in de gevel geïntegreerd met optimale klimatologische omstandigheden. De Kroonbuurt bevat lofts met extra verdiepingshoogte, metropolitaans wonen pur sang. De Kroon zelf is een plek waar iedereen elkaar ontmoet in een collectief dakpark met uitzicht op de stad en de zee.

LEVS Binck Blocks ai4 min
Parkbuurt

Slim bouwen

Door het vroegtijdig aanhaken van de gevelbouwer is de industrieel ontwikkelde elementengevel in zijn geheel demontabel en daardoor circulair. Naast de gevel wordt ook het casco in prefab beton uitgewerkt waardoor de bouwsnelheid wordt opgevoerd. De constructieve prefabvloeren zijn gescheiden van de installaties in de vloeren hetgeen een grote flexibiliteit in de toekomst oplevert.

 

Binck Blocks

Bij de Binck Blocks is bewust gekozen voor een bijzonder duurzaam woon- en natuurconcept dat architectonisch past bij Den Haag. Het stoere gebouw is een vloeiend geheel geworden dat visueel terughoudend maar inhoudelijk diepgaand is. Een verticale combinatie van biodiverse en stadse communities. Mens en dier kunnen zich afhankelijk van hun behoefte of levensfase verplaatsen binnen de toren die op natuurlijke en architectonische wijze blendt in zijn Haagse omgeving.

IMG 1829

Binck Blocks als casestudie op het symposium Den Haag Vastgoed 2019 van SPRYG Real Estate Academy

Facebook

LEVS maakte het ontwerp in nauwe samenwerking met Flux landscape architecture.

Info

Opdrachtgever
VORM
Programma
31.860 m² natuurinclusieve woontoren voor 294 appartementen in 6 verschillende verticale buurten met telkens een collectieve plek en een commerciële plint en blurring zone als verbinding met de buurt
Ontwerp
Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof, Christiaan Schuit, Surya Steijlen
Projectteam
Ulf Bjällerstedt, Martijn Tjassens Keiser, Raphael Naef, Maikel Blouw, Mark Gijsbers
Locatie
Den Haag
Jaar
2018 –
Partners
Flux landscape architecture (nature inclusivity concept)
Landschapsontwerp
FLUX landscape architecture
Artist impressions
Vivid Vision, LEVS architecten