Onze voorliefde voor complexe opgaven impliceert inzicht en een innovatieve aanpak. Jarenlange ervaring in bouwprocessen, -technieken en -kosten geven ons het benodigde inzicht en lenigheid. De snelgroeiende hoeveelheid beschikbare data faciliteert ons ontwerpproces. Bij LEVS zijn we altijd op zoek naar innovaties in materiaalgebruik, het beter benutten van schaarse stedelijke ruimten, interventies om bouwprocessen te versnellen of om de levensduur van woningen te verlengen. Innovatie en liefde voor bouwen zijn verankerd in ons DNA.

Realistisch idealisme

We zijn lenig en naar buiten gericht in het zoeken naar de verbinding. Met een positief vizier zijn we in staat om schijnbare tegenstellingen te verenigen. Onze opvattingen zijn sterk en realistisch. Dit leidt tot oplossingsgerichte samenwerkingen met onze opdrachtgevers en alle bouwpartners. We noemen onze aanpak realistisch idealisme.

Samenwerking

Elke opgave is uniek en vraagt een eigen vorm van samenwerking. We zijn vertrouwd met veel vormen van samenwerking: in ontwerp- en bouwteams, van klassieke tot intensieve ketensamenwerking. We werken daarin samen met onze vele vertrouwde partners, opdrachtgevers, beleggers, adviseurs en bouwers. In complexe opgaves kunnen we daardoor snel schakelen en kennis en advies in het ontwerp bundelen. We staan daarbij altijd open voor nieuwe uitdagingen. Onze nieuwsgierigheid en brede interesse zorgen voor het vermogen en het plezier om te vernieuwen.

Alleen door de bouwketen goed in te richten ontstaat een vloeiend werkproces. We besteden aan het begin van elk project veel aandacht aan deze organisatie en het bepalen van onze rol. Met onze dynamische opstelling en uitgebreide kennis over de inrichting van het proces komen we tot de samenwerking die leidt tot het beste eindresultaat.

BIM

LEVS is een full service BIM bureau. Al vanaf het begin zetten wij een project op in BIM. Door stedenbouwkundige modellen slim op te bouwen, kunnen we de benodigde data genereren om de haalbaarheid onderzoeken.

Tijdens het architectonische ontwerp waarborgen we de integraliteit van het ontwerp door alle informatie uit te wisselen met de overige adviseurs. In veel van onze projecten werken we tijdens het technisch ontwerp en de uitvoeringsfase in BIM door.