Alle Nieuws

Een park maken door te verdichten in Wageningen

24 mei 2022

LEVS Duivendaal1a min
LEVS Duivendaal2 min
2114 210908 conceptschema
LEVS Duivendaal situatie min
LEVS Duivendaal4aa min

Voor het Duivendaal-terrein in Wageningen ontwikkelen we samen met veenenbos en bosch landschapsarchitecten een visie en beeldkwaliteitsplan. Onze ingreep is een schijnbare paradox: juist door te verdichten voegen we groen toe aan het bestaande gebied. Omdat we het parkeren ondergronds oplossen, ontstaat er een autoluw en parkachtig woongebied met veel ruimte voor kronkelde wandelpaden en twee programmatische pleinen: het zorgplein en het cultuurplein.

Het plan onderscheidt twee zones: een extensieve zone met monumentale 19e-eeuwse gebouwen en kleinschalige nieuwbouw. Daartegenover een intensieve zone met robuuste bebouwing langs de Costerweg. Een totaal nieuw programma van circa 20.000 m². We trekken het aangrenzende park de nieuwe buurt in en vergroten zo de gehele groenzone waar de stad gebruik van kan maken. Waar bewoners en buurtgenoten doorheen kunnen struinen, maar ook gemakkelijk de aansluiting met het centrum kunnen vinden – een verbinding die nu niet voldoende aanwezig is.

Opdracht: Provascon Investments en Van der Leij vastgoed
Impressies: SURREND3R, LEVS architecten