Alle Nieuws

Column Marianne Loof | Schiphol: vloek of zegen?

26 september 2016

Schiphol2
Cobouw marianne loof 160922 schiphol vloek of zegen

Schiphol bestaat 100 jaar. De prachtige animatie van het Stadsarchief Amsterdam laat zien hoe in de Haarlemmermeer de luchthaven zich, na de eerste landing van een militair vliegtuigje in 1916, ontwikkelt tot een luchthaven die jaarlijks 58 miljoen mensen vervoert. Voor de komende jaren heeft Schiphol opnieuw uitbreidingsplannen met onder andere een zevende baan. Geluidsoverlast rondom Schiphol is al lange tijd de belangrijkste stoorzender voor groei, en ondanks de geluidscontouren voelen veel bewoners rondom de luchthaven zich niet gehoord. Zo bezien staan Schiphol en de leefkwaliteit in de regio op gespannen voet met elkaar.

Maar laten nou juist de geluidscontouren van Schiphol naadloos op de open gebieden in de Amsterdamse regio passen. Er is dus ook een hele andere conclusie mogelijk: dankzij Schiphol kent het gebied Amsterdam-Haarlem-Groene Hart nog volop open ruimte. De grote kwaliteit van dit gebied is dat de steden helder afgebakend zijn en van elkaar gescheiden worden door groene gebieden. Dit onderscheidt de regio Amsterdam van de dichtgegroeide en met laagbouw verstedelijkte Rijnmond-regio, waar rondom Rotterdam een aangesloten gebied van urban sprawlis ontstaan.

De geluidscontouren van Schiphol hebben er voor gezorgd dat de ruimtelijke ordenings-reflex van de afgelopen decennia - het volbouwen van groene gebieden in lage woningdichtheid - in de Amsterdamse regio niet heeft kunnen toeslaan. En met terugwerkende kracht kunnen we daar alleen maar heel dankbaar voor zijn. Dat de nog steeds urgente woningbouwopgave niet vraagt om urban sprawl maar om verdichting en verduurzaming binnen de stedelijke contouren, is een inzicht dat nu gelukkig breder wordt gedragen. De aanwezigheid van Schiphol heeft de regio dus een grote dienst bewezen.

September 2016, Cobouw.nl