Alle Nieuws

Column Marianne Loof | Dat moet beter!

03 november 2016

Cobouw marianne loof 161027 dat moet beter

Op de Dutch Design Week in Eindhoven was te zien hoe de van oudsher strakke scheiding tussen design en architectuur aan het vervagen is. Zo is er bij de Dutch Design Awards in de categorie 'Habitat' aandacht voor typische architectuuropgaven.

Ook is het te zien in de ontwerpen voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De Rijksbouwmeester vroeg ontwerpers om nieuwe oplossingen voor de urgente huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders.

Van de prijswinnende plannen zijn in Eindhoven prototypes en maquettes te zien. Een aantal baseren zich op modules die stapelbaar en schakelbaar zijn, zoals de units van Finch, een van de winnaars van de prijsvraag. Conform de tijdgeest zijn deze units volledig van hout en dus CO2 neutraal en circulair. Een jonge generatie ontwerpers stelt hun denk- en ontwerpkracht in dienst van maatschappelijke opgaven.

Het module-ontwerp van Finch Buildings is niet alleen ‘Sustainable-Healthy-Circular-Smart’ maar ook prikkelend verbeeld. Toch is deze strategie niet nieuw als het gaat om de vraag naar noodhuisvesting, zoals lokalen voor scholen.

Zo werd in 2008 het 4e Gymnasium in Amsterdam gebouwd van slimme unit-bouwelementen waarmee bouwsnelheid en hergebruik gecombineerd werden met architectonische kwaliteit. Het leverde een aantrekkelijk gebouw op want door de lange levenscyclus van de units konden de investeringen in de elementen veel hoger zijn.

Des te teleurstellender was het om te zien dat afgelopen maand, na 8 jaar gebruik, het gebouw niet zorgvuldig werd gedemonteerd om elders in de stad weer te worden opgebouwd, maar in opdracht van de gemeente met grote sloopkranen werd verpulverd.

Weg miljoenen voorinvestering, weg hergebruik. Innovatieve ontwerpkracht alom, maar de beloofde levenscyclus wordt niet waargemaakt. Dat moet beter!

Oktober 2016, Cobouw.nl