Alle Nieuws

Column Marianne Loof | Bouw op dieet

05 juli 2017

Cobouw marianne loof 170917 bouw op dieet

De woningmarkt is in onze regio overspannen en de bouwproductie raakt aan zijn grenzen. Tegelijkertijd is in de crisis onze branche sterk gekrompen. In ervaren mensen, maar ook in productiecapaciteit. Nu de bouw aantrekt moeten we in korte tijd weer op sterkte komen en zelfs meer dan dat, alles in de bouw moet sneller en beter: minder fouten, hogere kwaliteit, hogere ambities, circulair en energieneutraal. En dat terwijl we vooral binnenstedelijk verdichten, op lastige locaties in bestaande woonwijken of op oude industriegebieden.

Gelukkig kunnen alle lessen die in de crisis geleerd zijn volop ingezet worden: strategisch ontwerpen, BIM geïntegreerd visualiseren en uitwerken, en processen lean organiseren. In theorie dan tenminste, want in de praktijk valt op dat de bouwwereld in tweeën uiteengevallen is.

Aan de ene kant zien wij partijen die echt veranderd zijn, die niet alleen roepen dat ‘we sneller en beter moeten’, maar die zich ook de expertise, en de werkwijze die dat mogelijk maakt, eigen hebben gemaakt. Zij zijn bereid geweest om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Aan de andere kant zien wij partijen die met loze woorden als ‘met BIM moet het sneller kunnen’ denken dat dat ook gaat lukken. Of: ‘met een VO+ moet je toch kunnen aanbesteden of een vergunning kunnen krijgen?’ Om vervolgens niet te kunnen besluiten over energieconcept, woningcategorie of flexibiliteit.

Inderdaad, we kunnen in minder tijd een hoogwaardiger product maken. Maar dat vraagt wel om de bundeling van ervaring en expertise, focus, besluitvaardigheid en mandaat. En als die zaken ontbreken leidt het geroep eerder tot extra vertraging en kosten dan tot betere resultaten.

Misschien is het zoiets als bij veel mensen die willen afvallen: de één snapt dat je er echt iets voor moet doen, de ander denkt dat het met een geheimzinnig pilletje ook wel lukt.

september 2017, Cobouw.nl