Alle Nieuws

Column Adriaan Mout - Massa is kassa

03 juni 2021

Cobouw Adriaan Mout 210526 Massa is kassa min

Massa is kassa. Deze opmerking kregen de ontwikkelaars en indirect ook wij, de ontwerpers, naar het hoofd geslingerd tijdens een inspraakavond voor een groot binnenstadplan in een middelgrote stad. De inspreker vond ons plan te groot en associeerde dat met zakkenvullende ontwikkelaars.

In een recent artikel in NRC hekelde collega Nynke Happel de huidige woningbouwpraktijk en typeerde nieuwbouwwoningen als kilo-knallers van steen. Voor de marktpartijen is wonen niet een grondrecht maar een verdienmodel geworden, zo redeneerde zij. Dat laatste is waar, maar er is natuurlijk meer aan de hand.

De woningbouwmarkt wordt voor een belangrijk deel bepaald door beleggers die weer rendement zoeken voor pensioenfondsen van de gemiddelde Nederlander. Het is een systeem dat goed werkt en waar inderdaad een efficiënte bouw- en ontwerpmachine achterzit met veel kengetallen en standaarden. En dan is er ook nog een koopmarkt die sterk wordt beïnvloed door belastingmaatregelen. Dat moet allemaal anders maar dat vereist systeemveranderingen. Tegelijkertijd wordt het binnenstedelijk bouwen steeds complexer en willen we in deze nieuwe tijd terecht van alles. Veel meer woningen die tegelijk groter, duurzamer en betaalbaar zijn.

Terug naar dat plan in die middelgrote stad. Een mooi plan waar de desbetreffende stad naast ruim 350 woningen, waarvan 2/3 sociaal, een enorme stedenbouwkundige en openbare ruimte-impuls voor terug krijgt. Het resultaat van een jarenlange integrale aanpak van een complexe ruimtelijke en sociaaleconomische uitdaging. Win-win met een vleugje individueel verdriet voor een enkeling. Gelukkig was er in dezelfde bijeenkomst ook brede waardering met een optimistische blik op een beter stukje stad in de toekomst.

Het neemt niet weg dat we met het waarborgen van onze pensioenen ook de verantwoordelijkheid hebben de toekomst van onze kinderen te waarborgen. Dat betekent dat risicomijdend gedrag en rendement denken plaats moeten gaan maken voor experiment waarin antwoorden worden gezocht op alles wat we nastreven. Want dat bepaalt uiteindelijk het nieuwe rendement. Massa met toekomst.

Cobouw.nl