Alle Nieuws

Column Adriaan Mout | Kleine fijne steden

23 oktober 2018

Cobouw adriaan mout 181118 kleine fijne steden

Tijdens een discussie in het ABC architectuurcentrum in Haarlem afgelopen week betoogde Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening van het ministerie van BZK dat binnenstedelijk bouwen goedkoper is dan buitenstedelijk bouwen. Het was tevens een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud en de versterking van zoals hij het noemde onze ‘kleine fijne steden’, als tegenhanger van de grote metropolen elders in de wereld.

Fijne kleine steden
De druk om de woningbouwproductie op te voeren leidt inmiddels tot hernieuwde initiatieven om te morrelen aan de grenzen van het groene hart om zo het buitenstedelijk bouwen een impuls te geven. Maar juist de kwaliteit van de compacte stad zal verwateren als het omringende landschap wordt volgebouwd tot een sub urbane sprawl.

Fijne kleine steden zoals Eindhoven, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Den Haag ontwikkelen inmiddels diverse plannen voor binnenstedelijk bouwen in de vorm van steeds hogere torens. De sky lijkt daarbij vaak de limit en dat leidt al snel tot heftige discussies zoals bij de Sluisbuurt in Amsterdam en recent in Leiden waar binnenstedelijk de bouwhoogte bijna wordt verdubbeld met ambitieuze plannen voor woontorens.

Niet alleen de ruimtelijke consequenties van deze vorm van binnenstedelijk bouwen zijn groot en verdienen volop aandacht. Als mobiliteitsvraagstukken niet worden opgelost dan gaan we deze enorme verdichting niet waarmaken. Dat geldt voor binnenstedelijk bouwen net zo goed als voor buitenstedelijk bouwen. Want de kwaliteit van onze compacte steden is juist dat je ook snel buiten bent in het omringende landschap.

Daarom moeten we onze fijne kleine steden koesteren en verder verdichten en daar hebben we ook torens voor nodig. Mits deze onderdeel zijn van doordachte visies, vernieuwende woonconcepten en vooral een integrale benaderingswijze. En juist daarin zijn wij Nederlanders in de gehele breedte van ruimtelijke ordening tot de laatste spijker van de timmerman zo goed. Daarom komt het met dat binnenstedelijk bouwen en ook met die torens echt wel goed.

november 2018, Cobouw.nl