Alle Nieuws

Column Adriaan Mout | De fiets is de nieuwe auto

10 juni 2020

Cobouw Adriaan Mout 200609 De fiets is de nieuwe auto

Een van de gevolgen van de corona maatregelen zal zijn dat de auto, zeker in de steden, ruim baan moet maken voor de fietser. Omdat het fietsgebruik zal toenemen ten koste het openbaar vervoer en de onderlinge afstand een issue is, moet meer plaats worden gemaakt voor de fietsers. En die ruimte kan in de overvolle stad alleen nog maar door de auto opgebracht worden. In Amsterdam zijn daarvoor al vergevorderde plannen.

In het gebouwontwerp is de fiets al langer de nieuwe auto. Fietsenstallingen zijn inmiddels bijna zo’n grote ruimtelijke en logistieke opgave als de parkeergarages altijd zijn geweest. De openbare ruimte moet worden ontlast van al die fietsen en individuele bergingen worden vervangen door gemeenschappelijk fietsenbergingen. Complexe berekeningen over fietsnormen, draaicirkels, onderlinge afstanden, stapelingen, hellingbanen, elektrische aansluitpunten, ventilatie, het komt allemaal langs. Het toenemend aantal types fietsen met dito ruimtebeslag, maakt de puzzel compleet. Ook de consequenties voor de architectuur en de uitstraling van een gebouw leveren vaak discussie op bij stedenbouw en welstand. Het valt op dat de uitstraling van geparkeerde fietsen daarbij aanzienlijk beter scoort dan de auto. Menig beeldkwaliteitsplan anticipeert al op de alom aanwezig fiets als onderdeel van het beeld van een gebouw en de relatie met de omgeving.

Ook het woon-werkverkeer per fiets wordt stevig gestimuleerd, met ruime km vergoedingen, leaseconstructies, maar ook bijtelling en wie weet straks een verplichte km registratie. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat de fietsen worden geregistreerd en we per uur gaan afrekenen voor het stallen van de fiets in de aangegeven vakken in de openbare ruimte.

Als fervent (race)fietser sta ik pal achter deze ontwikkeling. Ze zijn goed voor ons milieu en voor onze gezondheid. Laten we hopen dat deze schone mobiliteitsrevolutie doorzet. In onze gebouwontwerpen is de fiets in ieder geval inmiddels de nieuwe auto geworden.