LEVS Binck Blocks ai1 extended min

The Blox

Vertical neighbourhoods in an urban ecosystem

The Blox, The Hague

Voor de transformatie van het Haagse bedrijventerrein Binckhorst naar een duurzaam woon/werkgebied is een natuurinclusieve woontoren met verticale buurten ontworpen. De toren van gestapelde blokken en een bijzondere kroon heeft een industriële én natuurlijke uitstraling. De dynamische verspringing van de blokken vormt de buurten en accentueert de diversiteit aan communities voor mens en dier. Elke van deze buurten heeft een eigen herkenbare identiteit. In de toren is plek voor starters, gezinnen en ouderen. Hoog boven straatniveau kom je op het buurtplein samen of geniet je in de duintuin van de rust en uitzicht over Den Haag.

Nieuw stadsentree

Wie via de A12 Den Haag binnenrijdt, ziet aan zijn linkerhand het rauwe industriële bedrijventerrein De Binckhorst liggen. Het terrein ligt strategisch ten opzichte van de omliggende regio en het stadscentrum. Uitstekende voorwaarden voor een woon-werkgebied. De gemeente Den Haag besloot het monotone gebied te transformeren tot een stadsentree voor wonen en werken. Een proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. De opgave voor een duurzame groene woontoren is een van de nieuwbouwplannen voor de toekomstige karakteristieke woonbuurt Binckhorst.

De inclusieve stad

Bewoners identificeren zich met de wijk en hun buurt. De buurt staat van oudsher voor een veilige woonomgeving waar mensen elkaar kennen, samen spelen, samen eten en samenleven. De straat, het plein, de kroeg op de hoek zijn plekken waar men elkaar kan ontmoeten. Deze plekken geven de buurt een uniek karakter waar de bewoners zich mee identificeren. The Blox is een toren van verticale buurten.

De grote verscheidenheid van woningtypologieën in The Blox trekt een mix van doelgroepen aan. In combinatie met collectieve plekken en een uniek karakter resulteert dit in een stukje inclusieve stad. Voor deze inclusieve stad is een nieuw type gebouw nodig, een gebouw dat bewoners verbindt, een verticale stad waarin het hele spectrum van stadsbewoners een plek krijgt.

De maatvoering van maximaal 60 woningen per buurtje is uitgangspunt geweest bij de opdeling van de toren in buurten en ruimtelijke eenheden. Wat zorgt voor hechte en kleinschalige woongemeenschappen.

Anonimiteit verbannen

In het concept van The Blox zijn de buurtjes gestapeld en ontstaat de verticale stad. Hiermee is The Blox er ook voor gezinnen van de 21e eeuw en geeft met de verticale buurtjes een antwoord op de typische gebruiksproblemen van de gebouwtypologie 'hoogbouw'.

Vaak is een toren een anoniem volume, ongeschikt voor gezinnen, met sociale eentonigheid en gebrek aan typologische variatie. Door het opdelen van het volume in herkenbare ruimtelijke eenheden en het toewijzen van specifieke collectieve plekken ontstaan buurtjes met een eigen herkenbare identiteit waarin mensen zich kunnen vinden, wat hen met elkaar verbindt en trots maakt.

 

Nature-inclusivity

Including nature in a plan produces a range of benefits. Plants collect and filter fine dust particles, green facades mitigate heat stress and plants generally contribute to the experience of wellbeing with residents. Public green spaces enable outdoor recreation, improving health and social cohesion. Plants and flowers along the outside of the bundling will attract birds, insects and bats. Considering nature and city as part of a natural symbiosis can create new ecological cycles. Thinking of a building as an ecosystem helps translate biodiversity questions into concrete design solutions. In our approach, biodiversity and building melt together in a hybrid form that is truly nature-inclusive.

Mix van woonmilieus

Door buurtjes te stapelen ontstaat er een grote mix van woonmilieus en woontypologieën. Elk buurtje heeft door zijn positie in de toren, een unieke collectieve plek en door zijn relatie met de omgeving een sterke identiteit. Verschillende doelgroepen kunnen een plek vinden die past bij hun wensen. Bewoners herkennen hun buurt op verschillende schaalniveaus waardoor ze zich kunnen identificeren met hun plek. Op deze manier dragen de verticale buurten bij aan de inclusieve stad.

Verticale buurten

De stadse Binckbuurt maakt contact met de avenue, de Parkbuurt verbindt het groen met urban farming en buitenspelen op het dak van de parkeergarage. De Werkbuurt heeft een weids uitzicht op het centrum. De rust en historie van de Trekvliet bepalen het uitzicht van de Duinbuurt wat prominent zichtbaar is voordat je de Victory Boogie Woogie Tunnel binnenrijdt. In de Speelbuurt is er een ontmoetingsplek op 80m hoogte. De Kroonbuurt bevat grotere appartementen met veel glas, metropolitaans wonen pur sang. De Kroon zelf is een plek waar iedereen elkaar ontmoet in een collectief dakpark met uitzicht op de stad en de zee.

Haagse toren met een Binckhorst-feel

Architectonisch zoekt de toren aansluiting bij de historie van de Binckhorst en de Haagse hoogbouw. Een industrieel grid van metalen profielen, glas en de kleur menierood bepalen het gevelbeeld. De kleur is geïnspireerd op het palet van de beeldbepalende gebouwen in de Binckhorst zoals de Fokker Terminal. De stalen dozen zijn karakteristiek voor de industriële wijk.

Ogenschijnlijk lijken de blokken willekeurig gestapeld, maar afgestemd op wind en zon, ontstaan ruimtes voor groen en collectief gebruik. De differentiatie van buurten wordt naast de dynamische verspringing subtiel geaccentueerd door een wisselend grid van glas, bronzen panelen en aluminium panelen. Glas tot op de vloer geeft de appartementen een metropolitaanse woonkwaliteit. De onderste laag onderscheidt zich van de torenbuurten in de geleding en transparantie. De top zoekt aansluiting bij de herkenbare Haagse hoogbouw met expressieve kronen over meerdere verdiepingen.

Slim bouwen

Door het vroegtijdig aanhaken van de gevelbouwer is de industrieel ontwikkelde elementengevel in zijn geheel demontabel en daardoor circulair.

 

Een landmark in Binckhorst

Bij The Blox is bewust gekozen voor een bijzonder duurzaam woon- en natuurconcept dat architectonisch past bij Den Haag. Het stoere gebouw is een vloeiend geheel geworden dat visueel terughoudend maar inhoudelijk diepgaand is. Een verticale combinatie van biodiverse en stadse communities. De menselijke maat, het formaat van de buurt, maar ook beperking van windhinder, optimale bezonning en goede condities voor natuurinclusief bouwen zijn leidend geweest voor de ruimtelijke opbouw van de toren. Een toren die op de schaal van de stad een icoon, een landmark, vormt.

Info

Client
VORM
Program
32,000 m² nature-inclusive residential tower for 350 apartments in 6 different vertical neighbourhoods with collective spaces and a commercial ground floor and blurring zone to connect with the neighbourhood
Design
Adriaan Mout, Jurriaan van Stigt, Marianne Loof, Christiaan Schuit, Surya Steijlen
Projectteam
Ulf Bjällerstedt, Martijn Tjassens Keiser, Raphael Naef, Maikel Blouw, Mark Gijsbers
Location
The Hague
Year
2018 –
Partners
Flux landscape architecture (nature inclusivity concept)
Landscape design
FLUX landscape architecture
Artist impressions
De Beeldenfabriek, Vivid Vision, LEVS architecten