LEVS Duiveldaal maq4 min

Duivendaal

Een monumentaal park vergroenen en verdichten

Duivendaal

Ten oosten van het Wageningse centrum ligt het eerste campusterrein van de WUR: Duivendaal. De voormalige locatie van de Rijkslandbouwschool krijgt een nieuwe bestemming als gemengd en groen woon-werkgebied. LEVS maakte samen met veenenbos en bosch landschapsarchitecten een integrale stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitsplan.

Monumentale landbouwschool

De locatie werd in 1878 aangekocht door het Rijk en was jaren de thuisbasis van de Rijkslandbouwschool, de hedendaagse WUR. Een zevental gebouwen uit die tijd heeft een monumentale status gekregen. De gebouwen worden ingepast in de nieuwe stedenbouwkundige visie.

 

Eén park, twee zones

Onze stedenbouwkundige visie onderscheidt twee zones: een extensieve zone met monumentale gebouwen en kleinschalige nieuwbouw enerzijds, en anderzijds een intensieve zone met robuuste hogere bebouwing. Het plangebied biedt straks ruimte voor 253 woningen. Daarnaast komen er zorgeenheden, studentenhuisvesting en een horecapaviljoen.

Vergroenen door te verdichten

We doen een schijnbaar paradoxale ingreep: juist door te verdichten voegen we groen toe aan het bestaande gebied. Het parkeren lossen we ondergronds op. Zo ontstaat er een autoluw en parkachtig woongebied met veel ruimte voor kronkelde wandelpaden en twee programmatische pleinen: het zorgplein en het cultuurplein. Bovenop het ondergrondse parkeerdeel zorgen we voor een 70 cm diepe grondlaag voor maximaal bovengrondse begroeiing.

Verbinding met de stad

We trekken het aangrenzende park de nieuwe buurt in en vergroten zo de gehele groenzone waar de stad gebruik van kan maken. Met een fijnmazig padenstelsel zorgen we dat bewoners en buurtgenoten kunnen struinen, maar ook gemakkelijk de aansluiting met het centrum kunnen vinden – een verbinding die nu niet voldoende aanwezig is.

Verfijning en robuustheid

Richting het park komen de meer uitgesproken gebouwen waarin veel ruimte wordt gegeven voor variatie, verfijning en detail. Langs de singel plaatsen we krachtigere kloeke gebouwen. Ruimer opgezette blokken met hoogteaccenten tot zeven lagen. Deze grotere gebouwen zijn geclusterd verspreid over de westflank. Zowel binnen als tussen de clusters zorgen we voor samenhangende variatie in keur en materialisatie.

Info