All News

Biobased ensemble Populus wint tender Romeynshof Rotterdam

21 December 2022

LEVS Populus ai1 min
LEVS Populus ai2 min
LEVS Populus ai3 min
LEVS Populus ai4 min
LEVS Populus ai5 min
LEVS Populus ai6 min

LEVS architecten, AM en LOLA Landscape Architects hebben samen met een breed team de tender gewonnen voor Romeynshof in de Rotterdamse wijk Ommoord. Het ontwerp voor Populus omhelst een ensemble van vier terrasgebouwen in een blauwgroen en deels verhoogd landschap. Met 200 woningen gerealiseerd in hout wordt het één van de grootste houtbouwprojecten van Nederland. Populus verbindt een breed cultureel en sociaalmaatschappelijk programma met duurzaam en betaalbaar wonen in een ecologische verbindingszone. De bouw start naar verwachting eind 2024. Het ontwerpteam bestaat verder uit onder meer ZieglerGautier en Includi.


Third Places geven sociale impuls

Populus geeft een sociale impuls aan het gebied. Met een nieuw centraal plein, waar verschillende bewegingen door de wijk in samenkomen. En met Third Places, plekken waar mensen hun tijd besteden naast thuis en werk. In Populus brengen we verschillende van dit soort plekken samen, van een praktijk voor fysiotherapie, een bibliotheek, een plek voor optredens tot een buurtcafé. Met veel aandacht voor zichtlijnen, licht, openheid en intimiteit verbinden we deze plekken tot doorlopende zones rond het plein waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen en elkaar kunnen en willen ontmoeten.

Populus verbindt stad, wijk en woning

De naam Populus verwijst naar de bestaande grote populier op het nieuwe centrale plein en naar de nieuwe bewoners, bezoekers en passanten van Romeynshof. Gelegen naast een metrostation is Romeynshof een knooppunt van OV, wonen, werken en recreëren, van een ecologische hoofdparkstructuur en een doorloop naar landschapspark De Rotte. De vier blokken worden logisch ten opzichte van de routes en omliggende bebouwing geplaatst. Dit resulteert in een centrale as met plein en park waar de publieke levendigheid zich concentreert, en een perifere zone van wonen aan het park.

Licht, Lucht en Ruimte

Populus is een lichte, menselijke en hedendaagse reactie op de wijk Ommoord, die gekenmerkt wordt door sobere en doelmatige wederopbouw architectuur, met horizontale banden als belangrijkste karakteristiek. Populus is geen tegenreactie maar een versterking, zowel in de stedenbouwkundige opzet als in het lijnenspel in de gevel. Lichte kleuren, natuurlijke materialen en begroeiing zorgen dat de gebouwen optimisme uitstralen. Daarnaast zorgen alzijdigheid, horizontale geleding en een maatschappelijke plint achter de V-kolommen voor menselijke schaal en herkenbaarheid. De gebouwen passen op de plek, maar kondigen overduidelijk een nieuwe tijd aan.

Paris Proof biobased bouwen

Boven op een hoge betonnen plint worden de volumes volledig opgebouwd uit hout. Binnenwanden en isolatie zijn biobased. Volgens de Paris Proof materiaalgebonden rekenmethode (DGBC en NIBE) komt Populus zo uit op een CO₂-voetafdruk die nu al onder de grenswaarde van 50kg CO₂ /m² BVO ligt, volgens het Dutch Green Building Council de streefwaarde voor 2050 om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Bovendien oogsten we uit de bestaande bebouwing de houten spanten, die terugkomen in de V-kolommen.

Ecologische verbindingszone

Het landschapsontwerp verbindt de hoofdparkstructuur van Ommoord weer aan elkaar. De ecologische, waterrijke zone wordt doorgetrokken tot in het hart van Populus. Volgens het gedachtengoed van Louis Le Roy creëren we met Populus plek voor echte natuur, die kan verwilderen. De op de ecologische zone georiënteerde terrassen trekken het groen uit het park omhoog. Daarmee krijgt het gebied een complexere driedimensionale kwaliteit, die tegelijkertijd zorgt voor een menselijke schaal, een natuurinclusieve woonervaring en een groenstedelijke leefomgeving. De doorgetrokken waterstructuur, het landschap en de terrassen worden intensief ingezet voor regenwateropvang, biodiversiteitsversterking en verkoeling.

Renders: Vivid Vision