LEVS architecten ontwikkelt Carbon-based Design methodiek

  • 14 September 2022
  • By LEVS architecten
Duurzaamheid is een breed begrip. Té breed voor de urgentie van de opgave. Om duurzaam bouwen te versnellen moeten we de doelstelling concretiseren en onze praktijk daarop inrichten. Namelijk: CO2-reductie. Vanuit die instelling is LEVS architecten begonnen de voetafdruk van de eigen projecten meetbaar te maken. Vroeg in het ontwerpproces kan nu in onze modellen gestuurd worden op meetbare CO2-reductie. Op deze manier kunnen opdrachtgevers en andere partijen meegenomen worden in het maken van keuzes die aantoonbare impact maken.
Workshop Carbon-based Design

Wat is de concrete opgave? De materiaalgebonden CO2-uitstoot van de bouw nu reduceren om binnen de 1,5 graden opwarming te kunnen blijven en te voorkomen dat de bouw in een soortgelijke situatie terecht komt als de agrarische sector. Daarom moet op tijd begonnen worden met het sector-breed afschalen van de uitstoot. Ontwerpen met een MPG van 0,8 is echt niet voldoende. Uit onze berekeningen blijkt dat deze huidige methodiek nog steeds een te hoge uitstoot van 400 kg CO2 per m2 BVO kan betekenen. Er is meer nodig. De Paris Proof richtlijn van het Dutch Green Building Council geeft wel houvast. Vanuit een berekend totaal CO2-budget voor de bouw, maakt het de jaarlijkse doelstellingen tot en met 2050 concreet. Zo mag een woongebouw in 2022 nog een voetafdruk hebben van 220 kg CO2/m2 BVO en in 2050 van 50. Toekomstige CO2-wetgeving zal ook dergelijke eisen gaan stellen. Daar bereiden we ons op voor.

 

Hoe doen we dat? We koppelen onze BIM-modellen aan de CO2-waardes in de Nationale Milieudatabase. Zo lichten we onze bestaande projecten door. Vervolgens hebben we in een workshop met het hele team alle grote en kleine ingrepen in kaart gebracht die nodig zijn om projecten te laten voldoen aan de doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050.

Wat levert het op? De voorlopige resultaten laten zien dat in elke opgave keuzes gemaakt kunnen worden, in materiaal en ontwerp, om per direct uitstoot te verminderen. Ook als een project nu niet volledig in hout gebouwd kan worden, zijn er mogelijkheden. We zetten die al direct in bij lopende projecten om met opdrachtgevers te praten over het aanpassen van een ontwerp. Bijvoorbeeld in Tilburg, waar we al CO2-optimalisaties van een project bespreken.

De belangrijkste toegevoegde waarde van onze aanpak is de focus op ontwerpen met een CO2-budget. We koppelen concrete CO2-waarden aan ontwerpkeuzes en dat maakt afwegingen over investering versus impact inzichtelijk. Bestaande methodes als de MPG doen dat onvoldoende. Wij werken specifiek met de materiaalgebonden CO2-emissies van de gebouwde omgeving. En daarmee ontwerpen we aan de meest concrete uitdaging die er voor ontwerpers, bouwers, opdrachtgevers en overheden ligt.

De Carbon-based Design methodiek is onderdeel van ons onderzoeksprogramma Meten is Weten.