BIM gaat de bouwwereld volledig veranderen. Wij zien het in hoe we zelf ontwerpen en uitwerken, maar ook in hoe er gebouwd en beheerd wordt. Circulair bouwen komt bovendien dichterbij dankzij het gebouwenpaspoort dat direct met BIM gegenereerd kan worden.

We bouwen onze BIM modellen al vanaf het eerste schetsontwerp op in ArchiCAD en controleren ze in Solibri. Door direct ontwerpend te modelleren kunnen we niet alleen meerdere concepten onderzoeken, maar ook in elke fase snel de benodigde data genereren, zoals over BVO en GO, verhoudingen, hoogtes en woningaantallen en -typologieën. Haalbaarheidsstudies zijn dan zowel creatief als feitelijk informatief. Door volumes in de omgeving te plaatsen ontwerpen we integrale stedenbouw en maken we bezonningstudies. Vanuit het model printen we vervolgens 3D volumes of gevels voor maquettes.

Middels ons BIM model kunnen we integraal samenwerken met adviseurs en communiceren met opdrachtgevers, gemeenten of gebruikers. Tijdens de architectonische ontwerpfase kunnen we anderen bijvoorbeeld met een BIMX versie meenemen in de beleving en ruimtelijkheid van ons ontwerp. In virtual reality kan een wandeling rond en door het gebouw gemaakt worden, en met Enscape maken we uitgebreide en nauwkeurige renders.


Tijdens de technische ontwerpfase wisselen we gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de constructie of brandwerendheid uit met adviseurs, door middel van een IFC model. Voor alle partijen zorgt de 3D weergave daarbij voor snelle communicatie over de kleinste details. Met bouwers, onderaannemers en leveranciers werken we aan onderdelen van het model, zodat alle werkprocessen met zekerheid naadloos op elkaar aansluiten. Berekeningen, werkvoorbereiding en steeds vaker ook de productietekeningen komen direct uit het model. Denk bijvoorbeeld aan volledig gedetailleerde prefab elementen. Tijdens de bouw kan het model gebruikt worden om door middel van een augmented reality weergave de uitvoering op de bouwplaats te controleren. Live meekijkend met het model kan gecontroleerd worden of wanden, deuren en andere elementen wel op de juiste plek zitten.

Na de oplevering blijft het model van grote waarde. Het maakt het onderhoudsproces van het fysieke project makkelijker. In de toekomst wordt het gebouwenpaspoort een nieuwe standaard om circulair bouwen mogelijk te maken. Door de manier waarop wij met as-built BIM modellen werken kunnen we daar nu al een volledig materialen- en onderdelen overzicht uit halen. Later kan makkelijk achterhaald worden wat er in een gebouw te ‘oogsten’ valt.

Wij nemen in al deze ontwikkelingen een leidende rol. Zowel binnen een project als binnen het werkveld. Vooraf maken we duidelijke afspraken over welke lagen aan informatie in welke stadia toegevoegd worden aan het model. Zo kan er op maat en zeer gericht gewerkt worden door alle partijen. Wij adviseren over de beste strategie en werken aan standaarden voor de sector. Zo schrijven we mee aan de BNA ILS Ontwerp en Engineering en zijn we onderdeel van het ownershipsteam van de ILS configurator. Tijdens evenementen van bijvoorbeeld de BNA of Kubus delen we onze kennis. Zo werken wij mee aan het verdiepen van het vak.